Woensdag 24 april Kookworkshop met Oliver 

Meld je nu aan!

Hoe het begon

Lees het verhaal van initiatiefnemer Jessica Heutink. Terug naar het jaar 2017, waarin Jessica voor het eerst de vluchtelingenkampen op Lesbos bezocht. Vanaf het eerste moment voelde ze gelijk de noodzaak om hulp te bieden.

Miljoenen mensen op de vlucht

In 2017 bezocht ik voor het eerst de vluchtelingenkampen op Lesbos. De stichting Movement On The Ground nam me mee en liet me zien hoe zij binnen de vluchtelingenkampen werken. Daar werd ik me bewust van de enorme hoeveelheid mensen op de vlucht en dat zijn er sindsdien alleen maar meer geworden (inmiddels meer dan 100 miljoen mensen). Het besef dat deze mensen alles wat hen lief is achter hebben moeten laten en nog een heel lange, onzekere weg te gaan hebben raakt me enorm.

En dan…..

Dan ben je in het land waar je wellicht mag blijven. Dan moet je inburgeren. Onze nieuwe inwoners moeten ‘de dingen van ons’ leren, taal, gewoonten, scholing enz. De meest efficiënte manier om te integreren is door aan de slag te kunnen en nieuwe mensen te ontmoeten. Niets doen in de beginfase zet levens on hold. Mensen moeten hun rug weer kunnen rechten en het gevoel hebben dat ze van waarde zijn voor de Nederlandse samenleving.

"Het besef dat deze mensen alles wat hen lief is achter hebben moeten laten en nog een heel lange, onzekere weg te gaan hebben raakt me enorm."

Een nieuwe droom

Daarbij komt het verbinden. We moeten elkaar leren kennen. Niet alleen als we toevalligerwijs buren worden of mijn baan gelieerd is aan (voormalig) vluchtelingen, maar gewoonweg, omdat we samen verder gaan, omdat we vermengen. Na verschillende keren, ook met Heutink collega’s, de vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden bezocht te hebben, ontstond een nieuwe droom. Nieuwkomers hier een opstap geven en ontdekken hoe we elkaar (onze verschillende culturen) kunnen ontmoeten en leren kennen.

Eten en drinken verbindt

Daar geloof ik persoonlijk in. De droom werd een idee en is uitgemond in de Stichting Culture Kitchen en de sociale onderneming Eet- & werkcafé Kleurrijk. Beide gevestigd in Nijverdal. Dit kon alleen in samenwerking met waardevolle mensen om mij heen en inspirerende voorbeelden. Daar ben ik enorm dankbaar voor.

Warme groet,

Jessica Heutink